FRITIDSHEMMET

Fritidshemmet är en integrerad del av skolan där alla elever på skolan erbjuds plats. Eleverna är välkomna från klockan 7:00 till skolan börjar och håller sedan öppet efter skoldagens slut till klockan 17:30. Vi serverar frukost vid ca 7:40.


Vi tränar på det sociala samspelet i grupp och enskilt och vi arbetar med att kunna argumentera och uttrycka oss verbalt. Övningar och lekar för ökad självkänsla och för att stärka individen och gruppen ingår i vår vardag. Eleverna stöttas till att våga pröva på nya saker samt att ha modet att misslyckas. Vi arbetar med att hjälpa eleverna att ta ansvar gentemot omgivningen och se konsekvenserna av sina handlingar. Vi varvar fri lek och styrda aktiviteter som skapande, drama, digitalt berättande, programmering och lek och rörelse, mm. Vi delar eleverna i åldersblandade grupper när vi har aktiviteter. 3:or har en dessutom en särskild aktivitetsgrupp som riktar in sig på deras ”utskolning”. En eftermiddag i veckan har vi utefritids. Då äter vi mellanmål ute och sedan gör vi någon aktivitet tillsammans eller leker fritt. Aktiviteterna varierar utifrån säsong. På vintern kan det bli skridsko eller pulkaåkning och på sommaren till exempel bad. En eftermiddag i veckan har vi tillgång till idrottshall.